Tag på Eventur til Sebber, hvor der engang levede både bjergfolk, hekse og et spøgelse eller to. Fra toppen af Skt. Nikolaj Bjerg er der en skøn udsigt over både land og vand.


Området ved Sebbersund ejer stor landskabelig skønhed, og samtidig er der mulighed for at overskue
en meget betydningsfuld handelsplads fra vikingetiden i sin helhed, netop fordi det samlede areal er
ubebygget, og sammenhængen mellem land og vand kan opleves. Sebbersund er en meget vigtig
arkæologisk lokalitet, ikke kun af lokal karakter, men for hele det sydskandinaviske område. Området har
stor pædagogisk værdi, især hvis det lykkes at få etableret et formidlingssted i den nordlige del af
området. Den videnskabelige værdi af området er særdeles stor. Selve Skt. Nikolaj Bjerg er fredet i 1981. Størstedelen af området er i øvrigt omfattet af
naturbeskyttelsesloven.

Skt. Nikolaj Bjerg, Sebbersund

Der findes flere sagn og historier, som knytter sig til det 36 meter høje Skt. Nikolaj Bjerg ved Sebbersund.
Blandt andet bor her – efter sigende – bjergfolk i nordsiden af bjerget. Det ved man, fordi en mand engang gravede i den nordlige side, og en nat, da han lå i sin seng, kom en dværg til ham og sagde, at han ikke måtte grave her, fordi han så kom dværgenes bolig for nær. Så gravede han i sydsiden, og siden da skete der intet.
Omkring år 1000 blev der bygget en kirke på toppen af Skt. Nikolaj Bjerg. Bjergfolkene kunne ikke holde kristendom og klokkeklang ud, og de truede derfor med at flytte, hvis ikke kirken blev flyttet ned til Sebber Kloster. Deres krav blev efterkommet, for man ikke ønskede, at bjergfolkene rejste.
I det hus, der lå nærmest bjerget, kom bjergfolkene ofte og lånte ting. Menneskene sagde ikke noget, da det ikke er godt at blive uvenner med bjergfolk. En dag kom der bud fra Sebber Kloster om, at manden i huset skulle komme, men da han ville rede sig pænt, var hans kam væk. Han brummede lidt over bjergfolkene, men hans kone tyssede på ham. Da han kom tilbage og kiggede efter sin kam under bjælken, havde bjergfolkene sat en guldkam i stedet. Den kam var i familien i mange, mange år.


Sebber Kloster

I Sebber var der i middelalderen et nonnekloster sandsynligvis af benediktinerordenen. Af klosterbygningerne er der i dag kun bevaret selve klosterkirken, bygget som en romansk
kvaderstenskirke. Klosterkirken har en stor oplevelsesværdi, og da der ikke er bevaret mange
kirkebygninger fra nonneklostre i Danmark, har den tillige en videnskabelig værdi. Området omkring Sebber Kloster er tillige udpeget som et arkæologisk kulturarvsareal af national betydning og er herved sikret.


Det findes også en beretning om en heks ved Skt. Nikolaj Bjerg

Et sagn fortæller, at her engang blev brændt en gammel heks. Hun var blevet vred på nogle fiskere og derfor var hun gået ud midt i Limfjorden og havde hængt en hestesko op i en silketråd. Der kunne nu ikke svømme flere fisk ind gennem fjorden, end der kunne komme igennem hesteskoen. Heksen blev opdaget, og hun måtte fjerne hesteskoen igen, hvorefter fiskene vendte tilbage.

Skt. Nikolaj Bjerg
Skt. Nikolaj Bjerg

To spøgelser på Sebber Kloster

Sebberkloster kirke

På herregården Sebber Kloster har der været mindst to spøgelser.
Det ene var efter Peder Lund (1736-1791), der overtog Sebber Kloster i 1781. Han var forhadt og foragtet som kun få andre herremænd, og efter sin død blev han et meget støjende genfærd. Flere præster prøvede at mane ham i jorden, men det var meget svært. Til sidst lykkedes det en dygtig præst at fange genfærdet efter et væddeløb, hvor han kørte over jorden og genfærdet under jorden. Præsten manede spøgelset ned i stalden lige bag ved den hest, Peder havde redet på, da han levede. Når staldkarlen derefter kom ud om morgenen, kunne han se, at hesten var helt skumsvedt, som om der var blevet redet langt på den i løbet af natten.
Det andet spøgelse spøger endnu. Der er tale om en jomfru, der var tjenestepige på Sebber Kloster, og som begyndte at gå igen efter sin død. Hun svæver de fleste aftener hen over gården og forsvinder ind på kirkegården – især om sommeren. Hvorfor hun spøger, ved man ikke.


Her på Eventurligt finder du et lille udpluk af de fortællinger, der knytter sig til stedet. Udplukket skal ses som en lille smagsprøve på de mange interessante, spændende, sjove og til tider skæve fortællinger, skrøner og sagn, der findes. Fortællingerne er inspiration til, at du selv tager ud og får de store oplevelser, som findes selv på de mindste steder.


Bedøm os og skriv en Anmeldelse

Din bedømmelse af denne virksomhed

angry
crying
sleeping
smily
cool
Søg

Vi anbefaler at din anmeldelse er min. 140 tegn lang